Archeologický průzkum lysické zámecké zahrady v rámci projektu "Kolonáda rozmanitosti" pokračuje

Archeologický průzkum lysické zámecké zahrady pokračuje

I v roce 2022 dále probíhá záchranný archeologický výzkum při realizaci projektu Zámek Lysice- kolonáda rozmanitosti. V rámci záchranného archeologického výzkumu, který je realizován společností Archaia Brno z.ú. byly dosud odkryty, začištěny a dokumentovány veškeré relikty historických konstrukcí a archeologických terénů. Během prací bylo postupně odkrýváno původní dláždění na prostředním parteru zahrady v kolonádě a ve dvoře kolonády podél sloupů. Zachyceny byly i ztužující zdiva mezi sloupy kolonády ve východní části (OBR 1-3). Při jižní části kolonády byl odkryt starší podzemní zaklenutý prostor- sklep (OBR 4-5), který je viditelný i na historické vedutě z roku 1776 (OBR 6). Dokumentovány byly i prvky starší kolonády (okenní ostění, niky a další). Na spodním parteru zahrady byly při výkopových pracích zachyceny základy pro opěrné pilíře (OBR 7-8), založené až do dna rybníku (OBR 8). Rybník i opěrné pilíře byly zachycen na více místech během zemních prací a jsou vyobrazeny na plánu F.F. von Nicolai z počátku 18. století (OBR 9). Ze spodního parteru zahrady pochází i dvojdílný dřevěný kanálek- vodovod (OBR 10).

Při opravě cesty do parku nad sala terrenou byla odkryt i pozůstatek původního kamenného odvodňovacího žlábku parkové cesty (OBR 11). V rámci terénních úprav kolem objektu unikátní historické fíkovny byly dokumentovány starší opěrné zdi se zpevňujícími patkami, na kterých byla fíkovna postavena (OBR 12). Při severní straně oranžérie byly dokumentovány dnes zasypané odvětrávací kanálky tzv. anglický dvorek (OBR 13).

V prostoru jižně od oranžerie byl odkryt starší unikátní otopný dvojkanálek, který předcházel výstavbě oranžerie před polovinou 19. století. Patrně byl součástí stavby lehčí konstrukce, kde byly umístěny rostliny, a která byla vytápěna pomocí kanálku (OBR 14-16). Jižněji a hlouběji se nalezlo nadzemní a část základového zdivo starší budovy patrně bývalého pivovaru, který je v Lysicích uváděn až do 1. čtvrtiny 18. století (OBR 17). Prozatím bylo zachyceno jihovýchodní nároží stavby (včetně mladší přestavby) a část podlah z dlaždic zachycená ve sklepích oranžerie.

Záchranný archeologický výzkum v areálu významné národní kulturní památky státní zámek Lysice odhaluje a dokumentuje unikátní stavební a historický vývoj této památky.

 

Mgr. Hynek Zbranek

Archaia Brno z.ú.