Svatba na lysickém zámku může být jako z pohádky

Elegantní Velký sál či zrestaurovaná sala terrena či zámecké nádvoří lákají ke slavnostnímu prožití svatebního dne a obřadu nebo k pořízení svatebních fotografií.

Jsme připraveni splnit Vaše přání tak, abyste byli Vy i Vaši hosté spokojeni. V roce 2013 jsme se zařadili mezi čtyři nejoblíbenější svatební místa v České republice.

V roce 2022 je možné využít pro konání svatebního obřadu tyto prostory:

Velký salón -  reprezentační sál v prvním patře zámku, s kapacitou do 80 osob, za pořádání sňatku je snoubencům stanovena cena 10 890,- Kč včetně 21 % DPH. V ceně je zahrnuta: květinová výzdoba sálu ze tří květinových vazeb, barevnost dle přání, dále zajištění sedacího nábytku (20 židlí bíle potažených) a možnost fotografování novomanželů a svatebčanů (maximálně však skupiny do 15 osob) v určených interiérech zámku, v délce do 60 minut.

Salla terrena -  zahradní pavilón, přiléhající k severní části zámku, nově zrestaurovaný interiér, s kapacitou do 60 osob, za pořádání sňatku je snoubencům stanovena cena 7 260,- Kč včetně 21 % DPH.  V ceně je zahrnuta: květinová výzdoba (květinová vazba) na stůl v požadované barevnosti, dva myrtové stromky), zajištění sedacího nábytku (20 židlí) a možnost fotografování novomanželů a svatebčanů (maximálně však skupiny do 15 osob) v určených interiérech zámku v délce do 60 minut a využití ozvučení. Výzdoba a vybavení sala terreny je variabilní, podle přání snoubenců.

Vnitřní nádvoří - je arkádami uzavřený prostor. Kapacita je do 100 osob. Nájem tohoto místa je stanoven na 3 630,- Kč včetně  21% DPH (za 30 minut), v ceně je rovněž zahrnuta možnost fotografování novomanželů ve vybraných interiérech zámku v trvání 30 minut. Poplatek za služby související s pronájmem je stanoven na 500,- Kč.  Zapůjčení nábytku i výzdoba je naceněna individuálně dle  výběru a požadavků snoubenců.

Dále je možné zajistit v době fotografování novomanželů pro ostatní svatební hosty prohlídku zámku za zvýhodněnou cenu vstupného 140,- Kč/osoba.

I pro novomanželské páry nesezdané na lysickém zámku nabízíme možnost fotografování ve vybraných interiérech lysického zámku v délce trvání do 60 minut za poplatek 1 500,- Kč (osvobozeno od DPH), který se hradí  hotově či kartou v pokladně zámku. Je nutné termín fotografování rezervovat.

Velice se omlouváme, ale z důvodů celkové rekonstrukce a obnovy zámecké zahrady v letech 2022 až do konce roku 2023, nebude možné uskutečnit tolik vyhledávané svatební obřady a ani fotografování v zahradních prostorách

Z důvodů zajištění komfortu svatebčanů a bezpečnosti jejich i osob, obřady zajišťujících a s ohledem na stavební práce, které zde budou probíhat, stanovil NPÚ zastoupený správou státního zámku provozní podmínky (konkrétně to, že budou mezi začátky jednotlivých svatebních obřadů, konaných ve stejném prostoru či na stejném místě, dodrženy 60-ti minutové intervaly a mezi začátky obřadů, které se konají na různých místech potom 45-ti minutový interval)

Smlouva o spolupráci NPÚ a Městyse Lysice, úplné znění zde: smlouva svatby 2022.pdf

Termíny církevních svatebních obřadů a další podrobnosti lze dohodnout s kastelánkou zámku na e-mailové adrese : rudolfova.martina@npu.cz, nebo na tel. čísle  +420 516 472 235.

Tyto sňatky lze uskutečnit na základě smlouvy o konání sňatečného obřadu, která se uzavírá mezi snoubenci (je možné pouze s jedním snoubencem) a Národním památkovým ústavem, prostřednictvím správy Státního zámku Lysice.

Doklady potřebné k uzavření církevního sňatku se předkládají matrikářce úřadu městyse Lysice matrika@mestys.lysice.cz  a ta vydá osvědčení k uzavření sňatku před církví, bez kterého nelze církevní sňatek uzavřít.

Evangelické církevní sňatky lze vykonat po dohodě například s panem farářem Martinem Kopeckým (mail: fararmartin@seznam.cz).

Další důležité informace:

- focení svatebního obřadu stejně tak jako jeho filmování je povoleno
- cena za pronájem jiných vhodných prostor v areálu SZ Lysice pro konání sňatku je stanovena dle dohody mezi správou zámku a snoubenci na základě rozsahu využívaných prostor a služeb. Poplatek je od snoubenců vybírán na základě uzavřené smlouvy o konání sňatečného obřadu v návštěvnické pokladně před konáním svatebního obřadu v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo převodem na bankovní účet NPÚ na základě faktury, kterou vystaví a zašle SZ Lysice.
- účastníci sňatku jsou žádáni dbát pokynů zaměstnanců zámku, kteří svatební hosty doprovází k místu konání svatebního obřadu a při fotografování. Správa zámku žádá o nepoužívání kovových podpatků z důvodů nenávratného poškození vzácných původních parket.
- v areálu zámku platí zákaz vjezdu motorových vozidel, tento zákaz neplatí pro auto nevěsty, které může vjet na 1. nádvoří a zaparkovat v jeho pravé části, případně na vyhrazeném místě před salou terrenou
- účastníci svatebního obřadu jsou povinni dbát pokynů zaměstnance zámku, který je z 1. nádvoří doprovodí až do místa konání svatebního obřadu, je přítomen obřadu a fotografování v interiérech zámku
- svatební obřady probíhají  v památkovém objektu značné hodnoty, s exponáty není možné manipulovat, v celém areálu platí  zákaz používání otevřeného ohně
- pokud bude pro některého ze svatebních hostů požadován bezbariérový přístup je vhodné o tom správu zámku předem informovat (emailová adresa: lysice@npu.cz, telefonní kontakt: +420 516 472 235)