Práce na obnově lysické zámecké zahrady a zahradnictví pokračují

Ani prázdninové měsíce nezbrzdily práce na rozsáhlé obnově zámecké zahrady a zahradnictví (zahájeno v říjnu 2021, plánované dokončení v prosinci 2023). Sloupy proslulé kolonády v zámecké zahradě už svítí novými omítkami, ukončeny jsou už všechny zemní práce společně s rozvody všech sítí v areálu. Ohradní a opěrné zdi jsou staticky zajištěny, dozděny a přespárovány. Na některých jsou už montovány treláže, u kterých se příští rok začnou vysazovat jabloně nebo růže (vše podle historických pramenů tak, aby se po dokončení obnovy, zahrada vizuálně přiblížila co nejvíce té z konce 19. století). Práce na štětových cestách pokračují a v zahradnictví se brzy začne zasklívat horní obnovený skleník, intenzivně pracují topenáři tak, aby bylo možné koncem října přestěhovat všechny palmy, strelicie, vavříny a mnohé další rostliny v květináčích, letněné na nádvořích, do tepla skleníků. Restaurátoři už navracejí zrestaurovanou výzdobu na svá místa. Časový harmonogram se daří dodržet i přes aktuální problémy s dodávkami materiálů a za to děkujeme dodavatelské firmě i jejich subdodavatelům.