Námořní deník Erwina Dubského z lysické zámecké knihovny

Erwinův deník je konečně vydán v češtině!

Není v našich zemích časté, aby se v zámecké knihovně dochoval námořní deník, sepsaný šlechticem z urozené rodiny, vlastnící samotný zámek, na základě osobních záznamů z vojensko-diplomatické mise. Je tedy jasné, že dvousvazkový rukopis deníku, uložený v lysické zámecké knihovně a napsaný fregatním kapitánem, diplomatem, hrabětem Erwinem Antonínem Annou Dubským (1836-1909), německým kurentem, je skutečnou raritou. Erwin v něm podrobně zachycuje obeplutí světa s korvetou Erzherzog Friedrich, které na její palubě absolvoval v letech 1874-1876. Originální rukopis se po mnoha letech odborné práce konečně dočkal knižního vydání v češtině, s kopiemi historických fotografií, které si jeho autor ze svých cest přivezl a vyobrazeními orientálních uměleckých předmětů, zbrojí i zbraní, kterými obohatil sbírky lysického zámku.

Cestovatelské vzpomínky císařsko-královského námořního důstojníka hraběte Erwina Dubského jsou čtivým dokladem neobvyklého putování moravského šlechtice do vzdálených zemí i vykreslením dnes již historických reálií Orientu. Editor knihy a náš přední japanolog doc. Filip Suchomel a jeho tým, v čele s PhDr. Marcelou Suchomelovou, doplnili knihu o bohatý rejstřík a poznámky. Tuto nesmírně graficky zdařilou publikaci vydala Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.