NEPŘEHLÉDNĚTE

The chateau Lysice rangs among the most valuable monuments, combining the charm of family intimacy with a unique series of interiors and unrepeatable atmosphere of the park. All those result from the integration of creative forms of several centuries, being merged  in a single harmonic unit, which is an important evidence of our ancestors´ life and integral part of not only regional, but also national history.

témata roku

Každý rok si připomínáme důležitá výročí historických událostí i osobností nebo upozorňujeme na témata, která považujeme za podstatná. Letos jsme pro vás připravili: